Προσωπικά Στοιχεία
File TypeSizeFile NameCreated On

Επώνυμο *
Όνομα *
Εταιρεία*

Η Φωτογραφία σας
Πατρώνυμο * 
Φύλο *
 
Ημερομηνία Γέννησης *
Υπηκοότητα *
Οικογενειακή Κατάσταση *
e-mail *
Τόπος Διαμονής *
Διεύθυνση Διαμονής *
Τηλέφωνο *
ΑΦΜ Προσωπικό *
ΑΦΜ Εταιρείας
Επισύναψτε το Βιογραφικό σας Σημείωμα και άλλα έγγραφα *


Έχετε λευκό Ποινικό Μητρώο;*
Έχετε Άδεια Οδήγησης *Οικονομικά Στοιχεία
Ποιο είναι το μέγιστο κεφάλαιο κίνησης (σε μετρητά) που έχετε δυνατότητα να διαθέσετε;*  ‎€
Ποιο είναι το μέγιστο ποσό εγγύησης που μπορείτε να δεσμεύσετε;*  ‎€
Έχετε πρόθεση να συνεργαστείτε με συνέταιρο στο πρατήριο;*

Διαθεσιμότητα
Αν επιλεγείτε, από πότε μπορείτε να ξεκινήσετε;*
Σε ποιους Νομούς/Περιοχές ανά χώρα επιθυμείτε να αναλάβετε την διαχείριση πρατηρίου;*

Αναφέρετε αν επιθυμείτε, πιο συγκεκριμένα την περιοχή
Εαν μένετε εκτός Αθηνών, είστε διατεθειμένος να μείνετε σε άλλη πόλη για ένα μικρό χρονικό διάστημα 2-3 μηνών, προκειμένου να παρακολουθήσετε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα πρκτικής εκπαίδευσης;*

Συστάσεις / Άλλες Πληροφορίες
Άτομα που γνωρίζετε στον Όμιλο Motor Oil ή τις εταιρείες Coral, Avin, Cyclon
Από που ενημερωθήκατε για την συγκεκριμένη θέση;*
Έχετε συγγένεια με κάποιο διαχειριστή πρατηρίου Shell / Avin;*
 
 

Προϋπηρεσία

Από Έως
       Τύπος ΕργασίαςΑπό - Έως
Αντικείμενο
Πόλη
Εργαζόμενοι
ΤύποςΕκπαίδευση

Από Έως
       

Επίπεδο Σπουδών 


Τομέας Σπουδών 


Πτυχίο 

Εκπαιδευτικός Φορέας Από - Έως
Επίπεδο
Τομέας
ΠτυχίοΆλλες Γνώσεις
Διαθέτετε γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών; (Windows, MS Office, Internet)*
Αναφέρετε τις ξένες γλώσσες που μιλάτε σε ικανοποιητικό βαθμό ή με ευχέρεια (χωρισμένες με κόμμα)

Σχόλια
Συμπληρώστε οτιδήποτε άλλο θεωρείται σημαντικό για εσάς και δεν καλύπτεται από τα παραπάνω στοιχεία


Τα υποχρεωτικά πεδία εμφανίζονται με  *