ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων θα συλλέγονται και θα υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και θα χρησιμοποιούνται με σκοπό την επεξεργασία της αίτησής σας μέσα στην εταιρεία. Με την υποβολή τωνδεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αυτό το site επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει αυτή τη δήλωση, έχετε κατανοήσει ότι τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν και θααποθηκευτούν και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να υποβληθούν σε επεξεργασία. Με τη δημιουργία κάθε αίτησης υποτροφίας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οιπληροφορίες που υποβάλλατε είναι πλήρεις και ορθές. Η παροχή ψευδών πληροφοριών κατά την υποβολή της αίτησής σας θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης.Η Εταιρεία θα διατηρεί τα δεδομένα για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας ώστε αυτά να ταυτίζονται με τα αληθή στοιχεία σας γιαοποιεσδήποτε σχετικές μελλοντικές θέσεις προκύψουν. Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε την αίτησή σας σε μικρότερο από το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα τότε παρακαλούμε να μαςενημερώσετε εγγράφως. Επιλέγοντας το κουμπί που ακολουθεί ώστε να πάτε στο βήμα συμπλήρωσης της αίτησης επιβεβαιώνετε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τις αναφορές αυτήςτης δήλωσης και συναινείτε με τον τρόπο που τα δεδομένα σας αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. Με την υποβολή της αίτησής σας συναινείτε στην κοινοποίηση όλων των πληροφοριώνπου περιέχονται σε αυτήν, σε άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες, και παράλληλα παρέχετε την ανεπιφύλακτη και ελεύθερη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία από αυτές των προσωπικώνσας δεδομένων όπως περιγράφονται στο έγγραφο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».