ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων θα συλλέγονται και θα υφίστανται επεξεργασίασύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και θα χρησιμοποιούνται με σκοπό την επεξεργασία της αίτησής σας μέσα στην εταιρεία. Με την υποβολή των δεδομένωνπροσωπικού χαρακτήρα σε αυτό το site επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει αυτή τη δήλωση, έχετε κατανοήσει ότι τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν και θα αποθηκευτούν καιδίνετε τη συγκατάθεσή σας για να υποβληθούν σε επεξεργασία. Με τη δημιουργία κάθε αίτησης υποτροφίας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που υποβάλλατεείναι πλήρεις και ορθές. Η παροχή ψευδών πληροφοριών κατά την υποβολή της αίτησής σας θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης. Η Εταιρεία θα διατηρεί τα δεδομέναγια χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας ώστε αυτά να ταυτίζονται με τα αληθή στοιχεία σας για οποιεσδήποτε σχετικές μελλοντικές θέσειςπροκύψουν. Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε την αίτησή σας σε μικρότερο από το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα τότε παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως. Επιλέγοντας τοκουμπί που ακολουθεί ώστε να πάτε στο βήμα συμπλήρωσης της αίτησης επιβεβαιώνετε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τις αναφορές αυτής της δήλωσης και συναινείτε μετον τρόπο που τα δεδομένα σας αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. Με την υποβολή της αίτησής σας συναινείτε στην κοινοποίηση όλων των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν,σε άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες.